„Shopping and F***ing“ – за консуматорството като болест на съвременния човек