Oтменят всички прояви за 100-годишния юбилей на Варненския театър