2021 г. изглежда като черна дупка за ранения европейски туризъм