2021 г. изглежда като черна дупка за европейския туризъм