Шест културни центъра в Пловдив привличат детската публика през февруари