Човекът – ту по-близо до Бога, ту по-далече от него