Фредерик Шаслен: Един оркестър, това е най-красивият инструмент