„Федра“, човешките страсти и въпросите за любовта – премиера в театър „Азарян“