„Фауст“ на Гуно – избрано от архива на Метрополитън опера