Сърцевината на дървото и сърцевината на изкуството