„Стих в жест“ – класически творби за глухите почитатели на поезията