Станимир Трифонов: Киното е освен морално и морализаторско занимание