„Срещи в Париж“ – Васка Емануилова в града на изкуството