Рекламирането на туризма пред българи и чужденци се мести в НДК