Разкрита е част от средновековен храм в дупнишкото с. Червен брег