Проф. Тодор Кръстев: Къщата с ягодите е прозорец към историята – разрушим ли я, ще го затворим