Проф. Овчаров: Европейските проекти бяха кръвта, необходима за развитието на културния туризъм