Пристигащите в Турция трябва да попълнят онлайн формуляр