Представяне на „Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 3. : Наказателните стратегии в демократичното общество“. 4 февруари 2021 г., 17.30 ч., Нов български университет