„Поетичен антракт“ – творчески импресии на Арсений Арсов