Още дискутират що е авторски театър, в края на март го показват на фестивал