От днес отпада забраната за провеждане на екскурзии