На 3 март екскурзоводи стартират рекламна кампания „Опознайте я с нас, България – нашата родина!“