Международният туризъм ще се възстанови едва през 2024 -2025 г.