Мария Бакалова спечели наградата „Изборът на критиците“