Камен Старчев фиксира границата на момента в платна от последните месеци