Изложба „Селищна могила Бургас“ показва праисторията на района в Археологическия музей