Изложбата “Срещи в Париж“ – за пътуването на български художници до френската столица