Зрители преживяха текстове от книгата „Театър от пясък“ и в пърфоманс