Елена Павлова: Културата на България никога не е била държавна политика