Драматичният театър в Ямбол с пиеса, посветена на годишнината от Априлското въстание