Дона Стоянова: Маската бележи праговете в живота на човека