„Детски гид за галериите и музеите в София“ изгражда връзка между деца и възрастни