Гледаме филми от „Великолепната женска седморка“ в 6-те дни след 8 март