Георги Маринов: Пътят на изкуството е доста труден