Габриел Стоянов: Балетният свят се развива – не мисля, че е възможно съвършенство