„Владетелите на България“ – панорама на родната история