„Блаженият“ на Станимир Трифонов – една истинска история за любовта и вярата