„Активно вещество“ в подкрепа на хората с психични разстройства