„Автопортрети в женски род“ – изкуството да опознаеш себе си