[Close]
[Close]

Лекарство за душатаНямате продукти в кошницата.Тетрадка по Физика и астрономия за 7. клас

Наличност: На склад

3,80 лв.
Категория:
Учебни тетрадки
ИЛИ
Тетрадка по Физика и астрономия за 7. клас


Информация

Клас: 7. клас
Издател Учебници: Булвест

Описание

Учебната тетрадка е структурирана така, че да подпомогне максимално ученика при усвояването на учебния материал.
Тя следва логиката и последователността на темите за нови знания от учебника. Всички за­да­чи­те са тяс­но свър­за­ни с изу­ча­ва­но­то учеб­но съ­дър­жа­ние.
Те по­ма­гат за не­го­во­то по-за­дъл­бо­че­но раз­би­ра­не, за зат­вър­дя­ва­не на зна­ни­я­та и за тях­но­то прак­ти­чес­ко при­ло­же­ние.
Отделни за­да­чи съ­дър­жат в под­хо­дя­ща фор­ма до­пъл­ни­те­лен уче­бен ма­те­ри­ал, чрез кой­то се раз­ши­ря­ват зна­ни­я­та.
В учебната тет­радка не са включени задачи с повишена трудност.
Задачите с избор на отговор са групирани в тестoвe и обхващат целия учебен материал.

Вижте още