[Close]
[Close]

Лекарство за душатаНямате продукти в кошницата.Руски език за 5. клас "Росинка"

Наличност: На склад

25,33 лв.
Категория:
Учебници
ИЛИ
Руски език за 5. клас "Росинка"


Информация

Клас: 5. клас
Издател Учебници: Булвест

Описание

Учебникът за 5. клас РОСИНКА е част от цялостна система за овладяване на езика в начална и прогимназиална степен – четвърта година на обучение.
Подходът при подбора и организацията на учебния материал е тематично-функционален и структурно-комуникативен.
Изборът на темите е подчинен на идеята за личностно ориентирано обучение, съответстващо на реалните интереси и възможности на децата, стимулиращо инициатива и самостоятелност.
Тематичните учебни единици са разработени на базата на интегративни речеви дейности и диалога, като въвеждаща и основна форма на работа. Всяка подтема в тях представлява една смислова цялост, без самоцелни задачи, а обединени от обща комуникативна функция, отнасяща се към обща ситуация.
Съдържанието и структурата на материала в учебника дават добра ориентация на учителя за създаване на комуникативна обстановка в урока. Преобладаващата част от дейностите са предвидени за изпълнение чрез т.нар. колективни форми.
Направен е опит за системно въвеждане на проектно-ориентираното обучение, като средство за разчупване на класно-урочната система и възможност за избор на самостоятелна работа по интереси. Разнообразните по жанр дидактизирани, но автентични текстове са близки до ежедневната употреба на езика.
Отразяват руския бит и култура и със своята образност и нформативност, заедно със системата от задачи към тях, развиват интереса към четене, а така също мисленето и речта на учениците.

Вижте още