[Close]
[Close]

Лекарство за душатаНямате продукти в кошницата.История и цивилизация. Задачи и тестове за 5. клас. Външно оценяване

Наличност: На склад

3,50 лв.
ИЛИ
История и цивилизация. Задачи и тестове за 5. клас. Външно оценяване


Информация

Издател Учебници: Анубис

Описание

Учебното помагало е адресирано към учениците, към родителите и към преподавателите, които водят обучението по История и цивилизация в 5. клас. Разработеното съдържание цели да ги подпомогне в тяхната ежедневна и изходна работа, ориентирайки ги относно целите на обучение, задачите и технологията на решаване на конкретните въпроси и задачи, в която приоритетно място имат учениците. Помагалото предлага насоки за работа съобразно съдържанието на курса и възможностите на учениците от тази възрастова група. В този смисъл Учебното помагало е обучаващо и подпомагащо развитието на учениците средство в обучението по История и цивилизация в 5. клас. Може да се използва както за текуща подготовка, така и за по-добро представяне на учениците по време на външното оценяване в края на учебната година. Автори на Учебното помагало са известните наши специалисти по методика на преподаването по история и цивилизация и оценяване на ученици и студенти с помощта на тестови задачи доц. д-р Цонка Каснакова от катедра “Педагогика на обучението по хуманитарни и природонаучни дисциплини” на Педагогическия факултет на Тракийския университет и Асен Василев, експерт по история в Регионален инспекторат по образованието – Пловдив. Учебното помагало съдържа методически указания в помощ на учителите и технологии за решаване на тестовете в помощ на учениците. В него са включени и 5 подготвителни теста, посветени на отделните раздели от учебното съдържание за 5. клас: Праистория на българските земи; Античността в българските земи; Ранносредновековна българска история, История на Второто българско царство; История на българските земи през ХV-ХVІІ в. В последната част на помагалото са предложени 10 заключителни теста, при които точно са спазени изискванията на МОМН за външното оценяване по История и цивилизация в 5. клас. Задачите включват проверка на знанията и уменията за работа с исторически карти и схеми, илюстративен материал, исторически извори и документи.

Вижте още