[Close]
[Close]

Лекарство за душатаНямате продукти в кошницата.История и цивилизация за 6. клас - Просвета

Наличност: На склад

25,33 лв.
Категория:
Учебници
ИЛИ
История и цивилизация за 6. клас - Просвета


Информация

Клас: 6. клас
Издател Учебници: Просвета

Описание

В учебника са разработени общо 56 теми, обособени в 4 раздела: 1 тема за преговор от 5. клас, 44 теми за нови знания, 3 – за упражнение, 2 интернет проекта и 6 теми за преговор и обобщение по раздели. В темите за нови знания основният учебен текст е ясно структуриран чрез подточки, които указват вътрешната логика на съдържанието. Резюмето в края на текста обобщава събитията и фактите. Откъсите от писмени извори в рубриката „Из...“ са подбрани съобразно с целите и посланията на уроците. Рубриката „Наследство“ е ключов компонент, посветен на историческата памет и на изграждането на родолюбиво национално съзнание. Рубриката „Още за...“ разширява, допълва и акцентира авторовия текст. Рубриката „Лица“ съдържа кратки данни за историческите личности. В рубриката „Въпроси и задачи“ преобладават задачи за осмисляне на информацията, за самостоятелни разсъждения, за изграждане на обоснована лична позиция на учениците. Уроците упражнения задават система от правила, които въвеждат децата в „лабораторията“ на историка. Интернет проектите са новост в учебника по история. Обобщителните уроци насочват децата към създаване на собствени текстове с лично отношение и коментари.

Вижте още