[Close]
[Close]

Лекарство за душатаНямате продукти в кошницата.Физика и астрономия за 7. клас

Наличност: На склад

20,00 лв.
Категория:
Учебници
Учебници
ИЛИ
Физика и астрономия за 7. клас


Информация

Клас: 7. клас
Издател Учебници: Анубис

Описание

Учебникът за 7. клас е разработен в пълно съответствие с учебната програма на МОМН. В този клас за първа година учениците изучават Физика и астрономия като самостоятелен учебен предмет. Разработвайки учебното съдържание, авторите са осъществили приемственост със знанията, получени по Човекът и природата за 5. и 6. клас. Учебният материал е структуриран в няколко вида уроци – за нови знания, за лабораторни работи, за решаване на задачи и за обобщение. В уроците за нови знания ясно се открояват отделните части на урока, определенията и правилата. Накрая в резюме са дадени най-важните за урока знания. Рубриката Домашна лаборатория поощрява самостоятелната познавателна дейност на учениците и развива интелектуалните им способности. Рубриката Знаете ли, че... съдържа допълнителни текстове с любопитна информация, която има за цел да засили интереса на учениците, да обогати и разнообрази учебното съдържание. Уроците за решаване на задачи съдържат основните типове задачи с решения и подходящи чертежи. Лабораторните уроци дават възможност опитно да се проверят изучени вече закони, процеси и явления. На три места в учебника има уроци за обобщаване на знанията по ядрата Електричество, Светлина и От атома до космоса.

Вижте още