[Close]
[Close]

Лекарство за душатаНямате продукти в кошницата.Физика и астрономия за 10. клас - профилирана подготовка

Наличност: На склад

8,40 лв.
Категория:
Учебници
Учебници
ИЛИ
Физика и астрономия за 10. клас - профилирана подготовка


Информация

Клас: 10. клас
Издател Учебници: Просвета

Описание

Учебникът е съобразен изцяло с приетите държавни образователни изисквания и с новата учебна програма по физика и астрономия за 10. клас – профилирана подготовка. Предназначен е за ученици с трайни интереси за доизграждане на системата от знания в областта на физиката и нейното приложение в живота. Подпомага усъвършенстването на уменията за прилагане на получените знания в нови ситуации, за самостоятелно придобиване, разширяване и надграждане на знанията по физика и астрономия. Предлага различни по сложност и характер въпроси и задачи, чрез които се доизграждат уменията за работа с физични уреди и апарати при измерване на физични величини и обработка на опитните резултати. Представя изучаваните явления в увлекателна и достъпна форма, което е гаранция за по-пълното им осмисляне. Предлага опити, задачи, упражнения и тестови задачи, коет дава възможнвост за реална оценка и самооценка на знанията на учениците. Способства за формирането на абстрактно мислене у учениците чрез аналогии, обобщения и модели.

Вижте още